Get Adobe Flash player

Informacja – szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin

W dniu 19 września 2020r. (sobota) roku o godzinie 9.00 w HALI SPORTOWEJ w Wąsewie  odbędzie się  szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (kurs chemizacyjny) przedłużający uprawnienia. Zaświadczenie  ważne jest  przez 5 lat i po tym okresie należy je ponowić.

Więcej…

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 należy składać od dnia 01.09.2020 r. do  dnia 15.09.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsewie.

Więcej…

 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na ternie Gminy Wąsewo

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 7 do 25 września 2020 r. na terenie Gminy Wąsewo przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Więcej…

 

Rozpoczął się spis rolny!

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Więcej…

 

List Wójta Gminy Wąsewo - Powszechny Spis Rolny

List Wójta Gminy Wąsewo - Powszechny Spis Rolny

 

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Więcej…

 

Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Więcej…

 

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

„Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

Stefan Żeromski

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,

Drodzy Uczniowie i Rodzice

 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Pragnę z tej okazji złożyć całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia, dużo twórczej energii, zarówno w pracy pedagogicznej, jak i uczniowskiej. Niech nowy rok szkolny przyniesie same sukcesy naukowe i wychowawcze.

Więcej…

 

Rozkład jazdy autobusów - dowóz dzieci do szkół

Rozkład jazdy autobusów - dowóz dzieci do szkół

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina o możliwości dofinansowania dożywiania dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przysługuje rodzinom, jeżeli dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł (150% kryterium dochodowego) oraz występuje jeden z  powodów do udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2-15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność).

Więcej…

 

Konkurs fotograficzny KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT KRUS Ostrów Maz. ogłasza konkurs fotograficzny.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY