Get Adobe Flash player

Aktualności

Urzędy Przyszłości

Gmina Wąsewo jako jeden z partnerów uczestniczy w projekcie pt. „Urzędy Przyszłości” współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V  Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania administracji samorządowej.

Więcej…

 

Nabór wniosków do WFOŚiGW

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.02.2013r. przyjął uzupełnione kalendarium naboru wniosków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej…

 

VII Młodzieżowe Targi Pracy - 14 marca 2013r.

Informacja do pobrania

 

Stanowisko Wójta Gminy ws. materiału prasowego zawartego w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Ostrołęckiego

Wyrażam swój kategoryczny sprzeciw wobec sposobu przedstawienia w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Ostrołęckiego zdarzeń, jakie wystąpiły w ostatnich dniach w Wąsewie.

Moje szczególne oburzenie wzbudza ilustracja na okładce gazety. Uważam, że jej autor i osoba akceptująca taką formę okładki nie dochowali należytej staranności i rzetelności dziennikarskiej przygotowując materiał o tak trudnej a zarazem delikatnej tematyce.

Więcej…

 

Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej „Wąsewo”

1 marca 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Wąsewo”. W zebraniu uczestniczyli delegaci wyłonieni z 25 m-ści objętej działalnością GSW Wąsewo oraz zaproszeni goście.

Więcej…

 

X edycja kampanii społecznej - Niebieski tydzień

Informacja do pobrania

 

Nowa inwestycja drogowa w naszej gminie

20 lutego 2013r. w Urzędzie Gminy Wąsewo podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00 do 1+818,50”.

Więcej…

 

Wyślij PIT przez internet

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej wspólnie z Wójtem Gminy Wąsewo serdecznie zaprasza mieszkańców do Urzędu Gminy Wąsewo w dniu 5 marca 2013r. (wtorek) w godz. 10:00-15:00 do skorzystania z możliwości wysłania zeznania podatkowego - PIT przez Internet. Pomocy udzielać będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informacja do pobrania

 

Debata społeczna - Bezpieczeństwo na terenie gminy Wąsewo - relacja

Dnia 11 lutego 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Informacja Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka - zmienione zasady nadzoru

Informacja Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka dla właścicieli lasów o zmienionych zasadach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY