Get Adobe Flash player

Aktualności

Przetarg na sprzedaż samochodów służbowych Fiat Panda i Fiat Punto

Ogłoszenie o przetargu Fiat Panda

Ogłoszenie o przetargu Fiat Punto

 

Szkolenie dla rolników - "Produkt tradycyjny, lokalny i regionalny"

Tematyka szkolenia obejmować będzie: „Produkt tradycyjny, lokalny i regionalny”. Omówione zostaną  formy wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej…

 

Nabór do Projektu „Moja firma - Moją szansą"

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce informuje, że rozpoczyna się realizacja projektu „Moja firma - moją szansą" w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"  Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej…

 

Nabór do POKL 9.2.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Więcej…

 

Zakończenie projektu „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE”

30 listopada 2013 r. w Punkcie Przedszkolnym „TĘCZOWE PRZEDSZKOLE” w Trynosach-Osiedle odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu „Punkt Przedszkolny „Tęczowe Przedszkole” POKL.09.01.01-14-044/11, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 

Niecodzienne wyróżnienie dla Wąsewskiego GOPS-u

W dniach 25 – 26 listopada 2013 r. odbyła się Konferencja pt.: „Zmiany w systemie pomocy społecznej na Mazowszu” - konferencja podsumowująca projekt systemowy „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”.

Więcej…

 

Zaproszenie na szkolenie organizowane przez LGD "Zielone Sioło"

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO" naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania; „Małe projekty", „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

Więcej…

 

Msza Święta w intencji zmarłych samorządowców

W związku z inicjatywą Diecezjalnego Duszpasterza Samorządowców ks. kanonika Jana Świerady, w dniu 22 listopada 2013 r. /piątek/  o godzinie 1800 w Kościele pw. WNMP w Ostrowi Mazowieckiej zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych samorządowców.

Więcej…

 

Aktywne Lokalnie

Projekt „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich” obejmuje 3 województwa i  3 powiaty: ostrowski (woj. mazowieckie), kielecki (woj. świętokrzyskie), chełmski (woj. lubelskie).

Więcej…

 

Najlepsze życzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie

Wójt Gminy Wąsewo w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy a w szczególności podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie składa serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom GOPS a osobliwie pracownikom socjalnym za rzetelną pracę wykonywaną na rzecz mieszkańców Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 13.11.2013r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 13.11.2013r.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY