Get Adobe Flash player

Aktualności

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu dzisiejszym przeżywamy 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, które było wyrazem sprzeciwu wobec zaborcy rosyjskiego. Apel o godne uczczenie tej doniosłej rocznicy wyrażony został uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podjętą w dniu 3 sierpnia 2012r. ustanawiająca rok 2013 rokiem Powstania Styczniowego.

Gminne obchody tej bohaterskiej postawy rodaków odbędą się podczas uroczystej akademii szkolnej przygotowanej przez młodzież Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie pod dyrekcja Pana dyrektora Romana Malickiego. Rozpoczęcie akademii o godz. 1300 w małej sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy.

 

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Uprzejmie informuję, że w dniach 1- 28 lutego 2013r. oraz 1 - 31 sierpnia 2013r. przyjmowane będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej…

 

Konkursy KRUS

XI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom!

Więcej…

 

Posiedzenie ZOG ZOSP RP połączone z konferencja zamykającą projekt "Zwiększ motywację - inwestuj w edukację"

W dniu 29 grudnia 2012r. odbyło się ostatnie zaplanowane na 2012 rok posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąsewie i Prezesów OSP z terenu naszej gminy połączone z konferencją zamykającą projekt „ZWIĘKSZ MOTYWACJE - INWESTUJ W EDUKACJĘ”.

Więcej…

 

Uwaga! Metanol zabija

Uwaga! Metanol zabija Uwaga! Metanol zabija

 

Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Mieszkańcy Gminy Wąsewo

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2012 r. informuję, że z dniem 1 stycznia 2013 roku zostają zmienione taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Nowoczesna tablica interaktywna

W grudniu do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie zakupiona została nowoczesna tablica interaktywna. Urządzenie to jest dużym dotykowym ekranem projekcyjnym.

Więcej…

 

Dzielnicowy Gminy Wąsewo

DZIELNICOWY GMINY WĄSEWO

- st. sierż. Marek Kaczmarczyk tel. kom. 506-891-509

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu ostrowskiego a także dążąc do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ograniczania przestępczości w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej funkcjonuje „Policyjny Telefon Zaufania”.

Więcej…

 

Jubileusz pożycia małżeńskiego

W poniedziałek 29 października br. na uroczystość Złotych i Diamentowych godów zaproszonych zostało 17 par małżeńskich. Niestety ze względów zdrowotnych nie wszyscy Jubilaci mogli być obecni.

Więcej…

 

V Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie

V Festiwal Pieśni Maryjnej został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 28 października 2012r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbył się V Festiwal Pieśni Maryjnej.

Więcej…

 

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim zakończona

Gmina Wąsewo w miesiącu sierpniu br. zrealizowała zadanie p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim Gmina Wąsewo”.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY