Get Adobe Flash player

Aktualności

Stypendia szkolne 2014/2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - KPA ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r.

Więcej…

 

Wyprawka szkolna na rok 2014/2015

Wójt Gminy Wąsewo, zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  informuje, że wstępny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 12 września 2014 r.

Więcej…

 

VI Dożynki Gminno - Parafialne

VI Dożynki Gminno – Parafialne w 2014 roku odbyły się 15 sierpnia na dziedzińcu przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie.

Więcej…

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąsewo z dnia 12.08.2014r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Plac zabaw w Wąsewie tętni życiem

Zrealizowany pod koniec 2013 roku plac zabaw w Wąsewie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. Szczególnie w godzinach popołudniowych korzysta z niego każdego dnia spora grupa dzieci z rodzicami.

Więcej…

 

Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2014 ogłoszony!

Operatorzy programu FIO – Mazowsze Lokalnie (Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My) ogłaszają nabór do pierwszego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie, w ciągu najbliższych 2 lat zostanie przyznanych ok. 600 mikrodotacji o łącznej wartości ponad 2,1 mln złotych. W 2014 roku środki przeznaczone na konkurs wynoszą 603 000 PLN.

Więcej…

 

„Wąsewo i Okolice w legendzie, opowieści i fotografii. Wydanie drugie uzupełnione” już dostępna dla czytelników

Każde miejsce na ziemi ma swoją ciekawą, często nieodkrytą jeszcze, tajemnicę. Książka ta jest nieśmiałą próbą pokazania bogatej historii Wąsewa i okolic.

Więcej…

 

Realizacja zadania publicznego „Z EKOLOGIĄ NA TY”

Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo od dnia  25 czerwca 2014. do dnia 25 września 2014r. realizuje zadanie publiczne pt.: „Z EKOLOGIĄ NA TY”,  współfinansowane ze środków Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Ogłoszenie - odbiór odpadów

Urząd Gminy Wąsewo przypomina, że w dniu 30 lipca 2014 (środa) od godziny 700 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej będzie odbierać zużyte opony tylko od samochodów osobowych oraz zużyte, stare meble z następujących miejscowości:

Więcej…

 

Rusza II tura naboru wniosków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Więcej…

 

Półkolonie letnie 2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w półkoloniach letnich dla dzieci rolników w wieku 7 – 16 lat, w których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY