Get Adobe Flash player

Obowiązek rejestrowania działalności przez producentów rolnych zajmujących się uprawą i wprowadzaniem do obrotu żywności pochodzenia roślinnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej informuje o obowiązku rejestrowania działalności przez producentów rolnych zajmujących się uprawą i wprowadzaniem do obrotu (sprzedażą, dystrybucją itp.) żywności pochodzenia roślinnego, takich jak owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, zioła, grzyby.

Więcej…

 

Kolejny etap prac inwestycyjnych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

W ramach realizowanej umowy z firmą ERICPOL Sp. z o.o., wykonawcą na wdrożenie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” rozpoczęły się prace pomiarowe i planistyczne w związku z budową infrastruktury teleinformatycznej na terenie naszej gminy.

Więcej…

 

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Więcej…

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim

POWIAT OSTROWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ informuje, iż realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (I)”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu ostrowskiego, w wieku 18 – 29 lat, należących do tzw. młodzieży NEET, co oznacza osobę nie pracującą, nie kształcącą się i nie szkolącą się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie udziału w projekcie.

Więcej…

 

Nabór na opiekunów świetlic środowiskowych

W związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8: „Społeczeństwa informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”,  Działanie 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Wójt Gminy Wąsewo ogłasza nabór kandydatów na stanowiska pracy: opiekunów świetlic środowiskowych.

Więcej…

 

Turniej Tenisa Stołwego o Puchar Wójta Gminy Wąsewo

Urząd Gminy Wąsewo oraz Miejsko - Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Rodzina" w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają na Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Sprawozdanie z odbytych zebrań sołeckich w Gminie Wąsewo

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2015-2019 przeprowadzono w 32 sołectwach gminy Wąsewo w okresie od  8 lutego do 26 marca br.

Więcej…

 

Zakładanie sadów dawnych odmian wysokopiennych jabłoni

Społeczny Instytut Ekologiczny będzie realizował projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego zostaną przeprowadzone lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska -  Różnorodność biologiczna w rolnictwie.

Więcej…

 

Dzień otwarty w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Trynosach-Osiedle

Dyrekcja wraz z wychowawcą Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Trynosach - Osiedle serdecznie zaprasza na dzień otwarty w przedszkolu w dniu 29.04.2015 r. od godz. 10:00.

Więcej…

 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Lubię poezję”

Organizatorzy: Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trynosach - Osiedle mgr Bernadetta Budna, nauczyciel jęz. polskiego - mgr Emilia Byler.

Więcej…

 

Konkurs - Rolnik Roku 2015

Uprzejmie informuję, że Fundacja WWF Polska organizuje kolejną edycję konkursu Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rolników "przyjaznych Morzu Bałtyckiemu” oraz najlepszych praktyk rolniczych stosowanych w ich gospodarstwach, które przyczyniają się do zmniejszenia odpływu azotanów i fosforanów z gospodarstw do wód.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY