Get Adobe Flash player

Aktualności

Konkurs wokalny „Wygraj szansę”

W dniu 07 marca 2014 roku w  ZPO w Wąsewie odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wygraj szansę”. Pod takim właśnie hasłem znany jest projekt dydaktyczno - kulturalny skierowany do uzdolnionych artystycznie młodych ludzi, a organizowany w ramach przedsięwzięcia „Trzeźwość na co dzień” pod patronatem Agencji Telewizyjno Estradowej TV MEDIA z Łodzi.

Więcej…

 

Nabór do POKL 8.1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) uprzejmie informuje, iż odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Więcej…

 

Wyróżnienie dla sołectwa Wąsewo

W sobotę 22 marca 2014r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach, podczas uroczystej gali finałowej konkursu „O Wawrzyn – najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko-ostrołęckiego”, organizowanej z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego oraz posła na Sejm RP Krzysztofa Borkowskiego, sołectwo Wąsewo zostało wyróżnione.

Więcej…

 

Gminna Spółka Wodna Wąsewo z roku na rok coraz efektywniejsza

W dniu 21 marca 2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności spółki za rok 2013r., jak również raport z działalności spółki od roku 2008 to jest od czasu jej reaktywacji.

Więcej…

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Wąsewo przypomina, że w dniu 2 kwietnia 2014 (środa) od godziny 7:00 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej będzie odbierać zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe (np. szafy, stoły krzesła, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace itp.)

Więcej…

 

Rozliczona inwestycja drogowa w Brudkach Starych

Jak już informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach zrealizowana w 2013 roku inwestycja drogowa polegająca na przebudowie drogi gminnej na odcinku 1818,50 mb została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Więcej…

 

Nowa inicjatywa lokalna

18 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo miało miejsce seminarium „Model współpracy organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego – gdzie jesteśmy, jakie są wyzwania i nowe możliwości”.

Więcej…

 

Wiosenne spotkanie z wojskiem w Wyszkowie

Po raz czwarty w Wyszkowie odbyło się „Wiosenne Spotkanie z Wojskiem. Impreza tradycyjnie organizowana jest w pierwszy dzień wiosny będące jednocześnie świętem wagarowiczów.

Więcej…

 

Będzie nowa, ogólnodostępna biblioteka parafialna

Gmina Wąsewo wesprze inicjatywę Parafii Wąsewo polegającą na uruchomieniu i współprowadzeniu biblioteki parafialnej, ogólnodostępnej połączonej ze świetlicą środowiskową.

Więcej…

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu  26 marca 2014r. (środa) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Propozycja współpracy w zakresie uprawy wierzby energetycznej

PGNiG TERMIKA SA zwraca się do mieszkańców Gminy Wąsewo w celu nawiązania współpracy na terenie Gminy Wąsewo w zakresie uprawy wierzby energetycznej.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY