Get Adobe Flash player

Aktualności

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo nad wodą

W związku z zbliżającymi się wakacjami Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi działania "Bezpieczna woda" mające na celu ograniczenie utonięć w miejscach letniego wypoczynku.

Więcej…

 

Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie

W dniu 14 czerwca 2014r. w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie odbyło się spotkanie absolwentów Wąsewskiej Szkoły, rocznika 1964.

Więcej…

 

Jubileusz 50 lecia istnienia OSP Brudki Stare i wręczenie sztandaru jednostce

Uroczystość odbyła się w minioną niedzielę 22 czerwca 2014 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudkach Starych. Bogaty program zgodny z ceremoniałem związku OSP rozpoczął się mszą świętą, którą celebrował i słowo Boże wygłosił ks. kan. Piotr Kapelański - Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej.

Więcej…

 

Zaproszenie na szkolenie LGD „ZIELONE SIOŁO”

Gmina Wąsewo w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, których termin składania wyznaczono w okresie od 25 czerwca do 9 lipca br.

Więcej…

 

Uczestnicy projektu systemowego „ Aktywne Wąsewo” integrowali się podczas wyjazdu do Warszawy

W dniu 18.06.2014 r. uczestnicy/czki projektu „Aktywne Wąsewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, byli  w teatrze Komedia w Warszawie, na przedstawieniu „OSTRA JAZDA”.

Więcej…

 

Kiermasz wyrobów i usług lokalnych polskich i litewskich w Broku

Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” w ramach projektu współpracy międzynarodowej pn.: „Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” w ramach PROW 2007-2013, w dniu 29 czerwca br. na terenie Ośrodka Agroturystycznego „BINDUGA” w Broku, organizuje Kiermasz wyrobów i usług lokalnych polskich i litewskich pn. „Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe”.  Serdecznie zapraszamy.

 

50 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudkach Starych

Ochotnicza Straż Pożarna w Brudkach Starych oraz Wójt Gminy Wąsewo serdecznie zapraszają na uroczystość Jubileuszu 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudkach Starych, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2014r. (niedziela).

Więcej…

 

Informacja GOPS - karta dużej rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Więcej…

 

Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014

W dniu 30.05.2014 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie inaugurujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Szkolenie z zakresu PROW na lata 2014-2020

Uprzejmie informuję, że Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Maz. organizuje szkolenie dla rolników z zakresu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…

 

Otwarcie inwestycji zakończonych w Brudkach Starych

24 maja 2014 r. o godzinie 18:00 odbyło się uroczyste przekazanie do użytku inwestycji zrealizowanych w miejscowości Brudki Stare tj.: przebudowy drogi gminnej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remontu remizy OSP.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY