Get Adobe Flash player

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniu 2 lutego 2021 r. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie rozpoczął dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

Więcej…

 

Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizacje zadań publicznych w Gminie Wąsewo

Ogłoszenie o konkursie

Więcej…

 

Nabór na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Wąsewo – Rafał Kowalczyk jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 21.01.2021 r. - wykaz działek pod realizację drogi

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 21.01.2021 r. - wykaz działek pod realizację drogi

 

ZMIANA STAWKI - ścieki dowożone

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5.2021 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługę oczyszczenia ścieków komunalnych odebranych ze zbiorników bezodpływowych i dowiezionych do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków w Wąsewie.

Opłata za jednorazowe odebranie bez względu za ilość ścieków wynosi 92,59 zł + podatek VAT.

Pojemność wozu asenizacyjnego wynosi - 10 m3

 

Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu rodzina 500+

Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu rodzina 500+

ulotka 500+

 

Rejestracja osób 70+ na szczepienie przeciw COVID-19

Dziś 22 stycznia br. roku ruszyła możliwość rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów powyżej 70 roku życia (urodzeni w 1951 roku i wcześniej).

 

XVIII Sesja Rady Gminy Wąsewo - 21 stycznia 2021 r. - transmisja online

Transmisja online

Dalsza część transmisji

 

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych 2020/2021

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych 2020/2021

 

Komunikat zimowy: Przypomnienie o obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożenia występującymi w okresie zimowym

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości takich jak: odśnieżanie chodników przy posesjach i usuwanie nadmiaru śniegu z dachów budynków.

Więcej…

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że w dniach od 18 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.wasewo.eur.pl/ zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY