Get Adobe Flash player

Aktualności

Dzień Bibliotekarza

Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem

świadczy o rozwoju Kultury.

Jan Paweł II

 

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury w środowisku lokalnym. To dzięki Waszej działalności mamy nie tylko dostęp do książek, ale możemy uczestniczyć w wielu ciekawych spotkaniach literackich, konkursach promujących czytelnictwo oraz inicjatywach integrujących i aktywizujących społeczność lokalną.

Życzę wszystkim pracownikom Biblioteki  ciekawych pomysłów, sukcesów w realizacji zamierzeń, nieustającej pogody ducha, wytrwałości, energii i dalszych pomysłów na szerzenie w społeczeństwie wiedzy i nawyku czytania, poszanowania słowa drukowanego oraz  dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

Życzę aby Wasza działalność i starania przekładały się na ciągle rosnącą liczbę czytelników i ludzi kultury.

Z wyrazami szacunku i poważania

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

 

Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 7 maja 2019 r.. na hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Więcej…

 

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie i Gmina Wąsewo zapraszają mieszkańców gminy oraz gości do włączenia się w wydarzenia zaplanowane na 12 maja 2019 r. w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

 

Wywieś flagę

Za chwilę rozpocznie się majówka. W tych dniach zachęcamy do wywieszenia naszej narodowej flagi. Szczególnie 2 maja, kiedy to obchodzimy jej święto oraz dzień później – w 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt „ŚWITANKI” 2019

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt „ŚWITANKI” na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. ŚWITANKI integrują społeczność”.

Więcej…

 

Przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Toyota Avensis

 

Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie zaprasza na spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher - 26 kwietnia 2019r. (piątek) godz. 16:30 - sala konferencyjna Urzędu Gminy Wąsewo. Zapraszamy.

 

VI sesja Rady Gminy Wąsewo - kadencja 2018-2023 - 24 kwietnia 2019 r.

Transmisja online

 

I Mistrzostwa Mazowsza Samorządowców w Tenisie Stołowym

Wójt Gminy Wąsewo we współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Wąsewska serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Mistrzostwach Mazowsza Samorządowców w Tenisie Stołowym odbywających się pod Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Mistrzostwa odbędą się dnia 19 maja 2019 roku na hali Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Więcej…

 

Życzenia Wielkanocne 2019

Życzenia Wielkanocne 2019

 

VI Sesja Rady Gminy Wąsewo - 24 kwietnia 2019r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję VI sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY