Get Adobe Flash player

Aktualności

Jubileusz 100 lat Pani Janiny Kusik

10 czerwca 2017 roku swoje setne urodziny obchodziła Pani Janina Kusik mieszkanka gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Wąsewo za wykonanie budżetu Gminy Wąsewo w 2016 roku

Podczas sesji Rady Gminy Wąsewo w dniu 2 czerwca 2016 r., Wójt Gminy – Rafał Kowalczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium. Radni uznali, że gospodarka finansowa Gminy Wąsewo w roku 2016 była prawidłowa.

Więcej…

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce - konsultacje - wzory kart do głosowania

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce - konsultacje - wzory kart do głosowania

 

Wakacje dla dzieci rolników

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że Gmina Wąsewo podjęła współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, która jest organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci. Stowarzyszenie to korzystając z dofinansowania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników umożliwia dzieciom i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat z rodzin, z których co najmniej jedno z rodziców ubezpieczone jest w KRUS do skorzystania z takiej formy wypoczynku.

Więcej…

 

Konsultacje społeczne na temat projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z pismem  Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Ostrołęce przedstawiam do konsultacji wzory kart do głosowania w wyborach samorządowych.

Więcej…

 

IV Festyn Rodzinny w Trynosach - Osiedle

W piękną, słoneczną, czerwcową sobotę (3 czerwca 2017r.) w naszej szkole zapanowała radosna atmosfera zabawy. Tego właśnie dnia odbył się kolejny już Festyn Rodzinny. Ciekawy program festynu sprawił, że plac przy naszej szkole wypełnił się tłumem ludzi.

Więcej…

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty do Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor"

Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor" serdecznie zaprasza wszystkie osoby 60+ na Dzień Otwarty, który odbędzie się dnia 13 czerwca 2017r. w godzinach 10:00-13:00.

 

Dzień Dziecka w Rząśniku Majdanie

Sołectwo Rząśnik Majdan angażuje się w inicjowaniu działań przyczyniających się do zacieśnienia więzi lokalnej społeczności. W ramach tych wydarzeń, podejmowana jest również tematyka odpowiedzialności człowieka za stan środowiska, w którym przebywa, a także za ochronę i poszanowanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej…

 

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Wąsewo

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wąsewo do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo w dniu: 07.06.2017 r. od 09:00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Więcej…

 

10 lat Koła Gospodyń Wiejskich z Przedświcia

28 maja 2017 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 10-lecia działalności Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Przedświt „ŚWITANKI”. Uroczystości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Przedświciu i rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną przez Ks. Kan. Leszka Rukata – Proboszcza parafii Wąsewo w intencji Stowarzyszenia.

Więcej…

 

Informacja - Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków na refundację pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY