Get Adobe Flash player

Harmonogram kolędy

Na prośbę ks. Proboszcza Leszka Rukata zamieszczamy porządek tegorocznej kolędy (innej niż zwykle ze względu na panującą epidemię) z serdecznym zaproszeniem do Kościoła na Mszę Świętą na godz. 17 wg. poniżej zamieszczonego harmonogramu:

Harmonogram kolędy w Parafii Wąsewo.

 

Powrót uczniów do nauki

W związku z przywróceniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych poniżej załączam wytyczne oraz rekomendacje przygotowane przez Ministra Edukacji i Nauk we współpracy Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym dotyczące zasad ich organizacji.

W załączeniu wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych.

załącznik nr 1

 

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie "Nowego przyłącza energetycznego  do działki nr ewid. 565 w miejscowości Wąsewo, ul. Lipowa 1"

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Informujemy, że każdy mieszkaniec gminy może mieć decydujący wpływ na bezpieczeństwo, poprzez dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Więcej…

 

Zabezpieczenie instalacji wodnych przed mrozem

W związku z prognozowanym spadkiem temperatury przypominamy o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur oraz zwrócenia szczególnej uwagi na nieużytkowane przyłącza wodociągowe i odpowiedniego ich zabezpieczenia przed ewentualnym zamarznięciem.

 

XVIII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 21 stycznia 2021r. (czwartek) o godz. 1100 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

UWAGA ! Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID -19

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Gmina  Wąsewo uruchomiła telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy Gminy Wąsewo będą mogli zamawiać transport do punktów szczepień.

Oferta transportu do punktów szczepień skierowana jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień ( np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Transport umawiamy dopiero po dokonaniu rejestracji na szczepienie.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać pod numerem telefonu:

29 645 80 00

Osoba do kontaktu: Pani Marzena Truszkowska

Telefon będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.: od 8.00 do 16.00

 

Harmonogram odbioru odpadów 2021

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wąsewo

Zadanie pn.:

„Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł

ciepła na terenie Gminy Wąsewo”

zrealizowane w 2020 r., sfinansowano

przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

 

XVII Sesja Rady Gminy Wąsewo - 28 grudnia 2020 r. - transmisja online

Transmisja online

 

XVII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 28 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY