Get Adobe Flash player

Aktualności

75 rocznica bitwy oddziałów Armii Krajowej pod PECYNKĄ

Uroczystości 75 rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej pod PECYNKĄ w ramach operacji "Burza" w Puszczy Białej - 31 sierpnia 2019r. Zapraszamy.

 

Dożynki Gminno-Parafialne 2019 w Wąsewie za nami

15 sierpnia br. w Wąsewie odbyły się XI Dożynki Gminno-Parafialne połączone z obchodami 600-lecia miejscowości Wąsewo. Tradycyjnie rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. Dziękczynnej pod przewodnictwem ks. infułata dra Jana Sołowianiuka.

Więcej…

 

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1481) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (t.j Dz. U. z 2018 r. ze zm. w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Więcej…

 

Doroczny Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny połączony z Dożynkami Diecezjalnymi

Duszpasterze i Parafianie Wąsewscy serdecznie zapraszają do Sanktuarium Matki Bożej Wąsewskiej w Wąsewie na doroczny Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny połączony w tym roku z Dożynkami Diecezjalnymi.

8 września 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego

Do pobrania:

- zapytanie ofertowe

- oferta

 

1 sierpnia uczcimy 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

To właśnie 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały dyspozycyjne KG AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy i zaczęło się Powstanie Warszawskie.

Więcej…

 

XI Dożynki Gminno-Parafialne

Uroczystość zaplanowano na  czwartek, 15 sierpnia, która rozpocznie się o godz. 11.30 Mszą Świętą w Kościele pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.

Więcej…

 

VIII Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję VIII sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie – Ziemia Wąsewska 2019

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie – Ziemia Wąsewska na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2019  r. poz. 688.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. 600-lecie miejscowości Wąsewo”.

Więcej…

 

Rolnicy Gminy Wąsewo wybrali swoich przedstawicieli do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

W 28 lipca 2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Wąsewie przeprowadziła głosowanie w wyborach członków do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Ostrowskim.

Więcej…

 

Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2019 r.

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że w dniu dzisiejszym 24.07.2019 r. w serwisie internetowym monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport potwierdzający wystąpienie na terenie Gminy Wąsewo zagrożenia suszą w następujących uprawach rolniczych: zboża jare, kukurydza na ziarno i zielonkę, rośliny strączkowe oraz łąk i pastwisk.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY