Get Adobe Flash player

Aktualności

8 marca DZIEŃ KOBIET w BIBLIOTECE

Gdzie spędzić 8 marca? Może w bibliotece? Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie, po raz pierwszy zaprasza na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie poświęcone będzie dobremu wizerunkowi na co dzień i od święta.

Więcej…

 

Wyjazdowe Posiedzenie Komitetu RPO WM w Wąsewie

22 lutego br. w Urzędzie Gminy Wąsewo obyło się XXXIII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. Członkowie komitetu na bieżąco obserwują realizację RPO. Mają również ogromny wkład w regionalny program, zwłaszcza jeśli chodzi o kryteria wyboru rożnego rodzaju projektów.

Więcej…

 

Dyżur telefoniczny - Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej

26 lutego 2018 r. mija termin złożenia JPK_VAT za styczeń 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, w tym dniu tj. 26 lutego 2018 r. do godziny 22ºº uruchomione zostaną specjalne punkty informacyjne z numerami telefonów: 607 586 277, 607 919 877

Więcej…

 

Szkolenie PROW 2014-2020 – Wybrane działania w tym Restrukturyzacja małych gospodarstw, Młody rolnik i inne

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie zaprasza na szkolenie w dniu 28 lutego (środa) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Wąsewo

Więcej…

 

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Więcej…

 

Debata ewaluacyjna na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wąsewo

Debata ewaluacyjna na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wąsewo - 26 lutego 2018 r. godz. 12:00.

 

I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Mieszanych z Okazji Dnia Kobiet o Puchar Wójta Gminy Wąsewo

Urząd Gminy Wąsewo zaprasza na  I Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Mieszanych z Okazji Dnia Kobiet o Puchar Wójta Gminy Wąsewo. Turniej odbędzie się dnia 10 marca 2018 roku (sobota) na hali Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie. Początek zawodów o godzinie 10:00.

Więcej…

 

Harmonogram zebran w OSP w 2018r.

Harmonogram walnych zebrań w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Wąsewo w okresie 12.02.2018r. do 25.03.2018r.

 

SPECJALNE DYŻUR­­Y JPK_VAT DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zapewnia pomoc dla przedsiębiorców, którzy do 26 lutego 2018 r. składają pierwszy raz JPK_VAT za styczeń 2018 r.

Więcej…

 

SpoKREWnieni służbą

W związku z przypadającym na dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej organizuje zbiórkę krwi w ramach akcji pod nazwą „spoKREWnieni służbą".

Więcej…

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokument

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ww. ustawy, oraz uchwałą Nr XIII.106.2016  Rady Gminy Wąsewo  z dnia 27 maja  2016 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo,

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY