Get Adobe Flash player

Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014

W związku z obowiązkami, jakie nakłada na samorządy ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji projekt „Roczny Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Więcej…

 

O gminie Wąsewo w TVP 1

W dniu 15.10.2013 r. w programie telewizyjnym programu 1 Telewizji Polskiej pt. "Apetyt na Europę"  mogliśmy obejrzeć krótki materiał filmowy dotyczący jednego z wielu zadań inwestycyjnych zrealizowanych w naszej gminie przy udziale środków UE.

Więcej…

 

Ogłoszenie - wycinka drzew

Urząd Gminy Wąsewo poszukuje osób z uprawnieniami pilarza, chętnych do wycięcia drzew (świerki, klony) 15 szt. wraz z usunięciem karp w zamian za pozyskane drewno.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 09.10.2013r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 09.10.2013r.

 

Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

W miniony piątek 11 października br. przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość Złotych, Diamentowych i Żelaznych organizowaną przez Urząd Stanu Cywilnego w Wąsewie.

Więcej…

 

Przerwa w dostawie gazu ziemnego

W związku z koniecznością wykonania prac na sieci gazowej na terenie gminy, Wójt Gminy Wąsewo zwraca się z prośbą o wstrzymanie poboru gazu w środę od godz. 800 dnia 16 października do godz. 1500 w czwartek dnia 17 października 2013r.

 

Społeczność Gminy i Parafii Wąsewo żegna Ks. Seniora Prałata Stanisława Sobotkę - wieloletniego Proboszcza Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w niedzielę dnia 6 października 2013 roku odszedł do Domu Ojca Ksiądz Senior Prałat Stanisław Sobotka wieloletni Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie w latach 1994-2011.

Ciało zmarłego Kapłana wystawione jest w Parafialnym Domu Pielgrzyma w Wąsewie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 10 października 2013r. o godz. 10 00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Codziennie po wieczornej Mszy Świętej o godz. 19:15 odbywać się będą w Parafialnym Domu Pielgrzyma zorganizowane modlitwy w Jego intencji.

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy mieszkańców miejscowości Wąsewo, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w związku z wymianą lamp oświetlenia ulicznego w godz. od 8:00-17:00 w dniu:

Więcej…

 

Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły

W dniu 1 października br. na hali sportowej Gminnego centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne do konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Więcej…

 

VI Festiwal Pieśni Maryjnej

Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska, Urząd Gminy Wąsewo i Parafia pw. Narodzenia NMP w Wąsewie zapraszają do udziału w VI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie, który odbędzie się 12 października br. w hali sportowej Gminnego Centrum Sport i Rekreacji w Wąsewie o godz. 10:00.

Więcej…

 

Konsultacje projektu współpracy z NGO na 2014r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY