Get Adobe Flash player

Półkolonie letnie 2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w półkoloniach letnich dla dzieci rolników w wieku 7 – 16 lat, w których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego.

Więcej…

 

Gmina Wąsewo wśród najlepszych gmin Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”2014

Gmina Wąsewo zajęła 35 miejsce w kategorii gmin wiejskich (na 1576 gmin wiejskich) w X jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolita”2014.

Więcej…

 

Doradca zawodowy i psycholog zaktywizowali uczestników projektu systemowego „Aktywne Wąsewo”

W okresie od 23.06.2014r. do 03.07.2014r. odbyły się warsztaty z psychologiem oraz z doradcą zawodowym dla uczestników/czek projektu systemowego „Aktywne Wąsewo”.

Więcej…

 

Nowa forma wsparcia dla organizacji pozarządowych

Od 1 lipca 2014 r. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie funkcjonuje Lokalny Punkt Informacji (LPI) dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów oraz aktywnych społeczności z terenu naszej gminy.

Więcej…

 

Gminne Zawody Sortowo-Pożarnicze po raz pierwszy z udziałem młodzieżowych drużyn pożarniczych

W niedzielę 6 lipca 2014 roku na stadionie przy GCSiR w Wąsewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wąsewie przy udziale Urzędu Gminy Wąsewo, pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Głównego Sędziego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – Druha Zbigniewa Wójcickiego.

Więcej…

 

Nabór wniosków do konkursu grantowego „Na dobry początek!”

Gmina Wąsewo informuje, że Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Więcej…

 

Podsumowanie konsultacji społecznych „ŻYWIENIE DZIECI W SZKOŁACH”

Na terenie powiatu ostrowskiego zakończyły się, trwające od 15 maja  do 1 czerwca 2014 roku konsultacje społeczne na temat żywienia dzieci w szkołach. Konsultacje w formie ankiet to kolejne działanie, realizowane na terenie powiatu, przez Społeczny Instytut Ekologiczny w ramach programu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich”. Celem konsultacji było zbadanie oczekiwań i opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań żywieniowych w placówkach szkolnych.

Więcej…

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 27.06.2014r.

LGD „Zielone Sioło” przy udziale Urzędu Gminy Wąsewo w dniu 27 czerwca 2014r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej urzędu zorganizowała szkolenie dot. „Informowania o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizacji LSR oraz działalności LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo nad wodą

W związku z zbliżającymi się wakacjami Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi działania "Bezpieczna woda" mające na celu ograniczenie utonięć w miejscach letniego wypoczynku.

Więcej…

 

Spotkanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsewie

W dniu 14 czerwca 2014r. w Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie odbyło się spotkanie absolwentów Wąsewskiej Szkoły, rocznika 1964.

Więcej…

 

Jubileusz 50 lecia istnienia OSP Brudki Stare i wręczenie sztandaru jednostce

Uroczystość odbyła się w minioną niedzielę 22 czerwca 2014 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudkach Starych. Bogaty program zgodny z ceremoniałem związku OSP rozpoczął się mszą świętą, którą celebrował i słowo Boże wygłosił ks. kan. Piotr Kapelański - Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY