Get Adobe Flash player

VIII Dożynki Powiatowe

Starosta Ostrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego zapraszają na

VIII Dożynki Powiatowe - 23 sierpnia 2015r. w Andrzejewie.

 

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Wąsewo przypomina, że do dnia 31 sierpnia 2015 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Więcej…

 

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna w rozumieniu przyjętej przez Radę Gminy Wąsewo Uchwały Nr VI.47.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy.

Więcej…

 

Uwaga Rolnicy! Komunikat dotyczący szacowania strat w gospodarstwach dotkniętych suszą

W dniu dzisiejszym (14.07.2015r.) w serwisie monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod adresem http://www.susza.iung.pulawy.pl/, ukazał się raport potwierdzający wystąpienie na terenie Gminy Wąsewo zagrożenia suszą w uprawach rolniczych dla zbóż jarych.

Więcej…

 

Apel Wójta Gminy Wąsewo do mieszkańców gminy Wąsewo

W związku z rozpoczynającym się okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Wąsewo o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Więcej…

 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2015 - relacja

W niedzielę 5 lipca 2015 roku na stadionie przy GCSiR w Wąsewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

Więcej…

 

Rolnicy Gminy Wąsewo wybrali swoich przedstawicieli do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

W dniu 31 maja 2015 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Wąsewie przeprowadziła głosowanie w wyborach członków do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Ostrowskim.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 3/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2015

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz.1118 ze zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2014r. nr XXXVIII/272/2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2015 na wsparcie zadania publicznego.

Więcej…

 

Wybory ławników 2016 - 2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Wąsewo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

Więcej…

 

Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

Gmina Wąsewo realizuje kolejne działania objęte harmonogramem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Więcej…

 

Półkolonie letnie 2015

Związek Młodzieży Wiejskiej, Klub Sportowy Wąsewo, oraz Urząd Gminy w Wąsewie zapraszają do wzięcia udziału w półkoloniach letnich dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY