Get Adobe Flash player

Aktualności

8 rocznica śmierci Błogosławionego Jana Pawła II

2 kwietnia 2013r. przeżywaliśmy 8 rocznicę śmierci nieodżałowanego sługi bożego, naszego rodaka, Papieża Jana Pawła II.

Więcej…

 

Mamy laureatkę Konkursu Polonistycznego

Dnia 16 lutego 2013 roku odbyły się w Warszawie eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego.

Więcej…

 

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie zaprasza i zachęca mieszkańców Gminy Wąsewo do korzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Więcej…

 

Dotacja dla Gminy Wąsewo z Ministerstwa Pracy i Poltyki Społecznej

Już po raz drugi Gmina Wąsewo otrzymała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2013 r. – dotacje w wysokości  21 603,00 zł.

Więcej…

 

Informacja Wójta Gminy Wąsewo z dnia 18.03.2013r.

w sprawie zamiaru realizacji inwestycji: Przebudowa drogi położonej na działkach o nr ew. 190, 145 w miejscowości Mokrylas (obręb geodezyjny Mokrylas Szlachecki) na odcinku ok. 375mb przebiegającej na obszarze Gminy Wąsewo pow. ostrowski, województwo mazowieckie.

 

Nabór wniosków na inwestycje w ramach PROW 2007 - 2013

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa informuję, że w niżej wymienionych terminach można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań:

Więcej…

 

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

W dniu 15 marca 2013 roku w Zespole Szkół Nr 2 ("Ekonomik") w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Więcej…

 

Urzędy Przyszłości

Gmina Wąsewo jako jeden z partnerów uczestniczy w projekcie pt. „Urzędy Przyszłości” współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V  Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania administracji samorządowej.

Więcej…

 

Nabór wniosków do WFOŚiGW

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.02.2013r. przyjął uzupełnione kalendarium naboru wniosków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Więcej…

 

VII Młodzieżowe Targi Pracy - 14 marca 2013r.

Informacja do pobrania

 

Stanowisko Wójta Gminy ws. materiału prasowego zawartego w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Ostrołęckiego

Wyrażam swój kategoryczny sprzeciw wobec sposobu przedstawienia w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Ostrołęckiego zdarzeń, jakie wystąpiły w ostatnich dniach w Wąsewie.

Moje szczególne oburzenie wzbudza ilustracja na okładce gazety. Uważam, że jej autor i osoba akceptująca taką formę okładki nie dochowali należytej staranności i rzetelności dziennikarskiej przygotowując materiał o tak trudnej a zarazem delikatnej tematyce.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY