Get Adobe Flash player

Komunikat Urzędu Gminy Wąsewo - Internet dla Mazowsza

Informujemy, że w związku z realizacją Projektu „Internet dla Mazowsza”, którego Inwestorem jest Województwo Mazowieckie w Warszawie w dniach od 06.10.2014 r. do 21.10.2014 r. na terenie gminy Wąsewo w miejscowościach Wąsewo, Grądy, Ulasek, Zastawie, Mokrylas i Rososz

Więcej…

 

Turniej Tenisa Stołowego - 8.11.2014r.

Miejsko - Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Rodzina" z Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Środowisk Abstynenckich o puchar Wójta Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Szkolenie ELEKTRYK do 1kV

Informujemy, że Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych prowadzi nabór do projektu „ZOSTAŃ NA WSI… ELEKTRYKIEM”. W ramach projektu zapewnione jest szkolenie zawodowe: teoretyczne i praktyczne – elektryk z uprawnieniami państwowymi do 1kV. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, nieaktywne zawodowo i bezrobotne, które ukończyły 50 lat.

Więcej…

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” - spotkanie promocyjno-informacyjne

Informuję, że w związku z realizacją projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo“, który jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, trwa procedura naboru 30 nowych uczestników.

Więcej…

 

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015

W związku z obowiązkami, jakie nakłada na samorządy ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji projekt „Roczny Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Więcej…

 

II nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” rozpoczęty

Na podstawie zaakceptowania zmian przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w realizowanym  projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”, Wójt Gminy Wąsewo Zarządzeniem nr 51/2014 w dniu 09 września 2014 r. wprowadził zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w przedmiotowym projekcie, dotyczące m.in. rozszerzenia zrekrutowanej 50-osobowej grupy docelowej o kolejne 30 gospodarstw domowych.

Więcej…

 

Bardzo dobry początek sezonu młodych piłkarzy

Bardzo obiecująco rozpoczęli zmagania ligowe młodzi piłkarze Młodziki U-12 KS Wąsewo. W pierwszej kolejce pokonali na wyjeździe drużynę z Pełty Karniewo 3:1, a w piątek 12.09.14r przy własnej publiczności w Wąsewie pokonaliśmy 5:1 drużynę KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka.

Więcej…

 

Odpust parafialny - 8 września 2014r.

W miniony poniedziałek w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny zwane w tradycji ludowej Świętem Matki Boskiej Siewnej Sanktuarium Matki Bożej Wąsewskiej odwiedziły liczne pielgrzymki wiernych.

Więcej…

 

Informacja ARiMR - nowe zasady przyznawania płatności obszarowych - szkolenie

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Maz. - Szkolenie z zakresu systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Urzad Gminy Wąsewo 19.09.2014r. godz. 10:00.

 

10 osób z Gminy Wąsewo podnosi swoje kwalifikacje zawodowe

W terminie od 01.08.2013 do 04.09.2013 uczestnicy/czki projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Priorytet 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ukończyli kursy zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu w kierunkach

Więcej…

 

70 rocznica bitwy pod Pecynką

W niedzielę 7.09.2014r. delegacja gminy Wąsewo na czele z Wójtem Rafałem Kowalczykiem uczestniczyła w obchodach 70 rocznicy bitwy pod Pecynką.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY