Get Adobe Flash player

Ogłoszenie / Obwieszczenie

Wójta Gminy Wąsewo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Więcej…

 

Sprzedaż samochodu służbowego marki Fiat Punto 75 1.2 - III przetarg

Do pobrania:

- ogłoszenie o przetargu

- oferta na zakup samochodu

- umowa kupna - sprzedaży samochodu

Więcej…

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - ul. Zastawska w Wąsewie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

Mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej

Informujemy, że w dniach 21 i 22 stycznia br. w godz. 9:30 - 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. przy ul. 3 Maja 68 będzie stacjonowało mobilne stanowisko w ramach wdrażanego systemu "Zintegorwany Informator Pacjenta" (ZIP)

 

Dowiedz się wszystkiego o swoim leczeniu!

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

 

1% podatku dla KS Wąsewo

Klub Sportowy Wąsewo już po raz drugi weźmie udział w akcji 1% dzięki Fundacji "Młodzi - Młodym", która zajmuje się pozyskiwaniem 1% podatku dla podmiotów, które ze względu na bariery formalno-prawne nie mogą zostać Organizacją Pożytku Publicznego.

Więcej…

 

II edycja Mistrzostw Gminy Wąsewo w Halowej Piłce Nożnej

Urząd Gminy Wąsewo pragnie zachęcić wszystkie Sołectwa Gminy Wąsewo do udziału w II edycji Mistrzostw Gminy Wąsewo w Halowej Piłce Nożnej pod patronatem Wójta Gminy Wąsewo, które planujemy rozpocząć w sobotę 25 stycznia 2014 roku o godz.10:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2014 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2014

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. nr XXX/219/2013 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2014 na wsparcie zadania publicznego.

Więcej…

 

„Ekonomia społeczna na kółkach” dojechała do Wąsewa

Od 8 do 15 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Wąsewo oglądać można MINI-WYSTAWĘ IWES, czyli dobre przykłady ekonomii społecznej.

Więcej…

 

Ogłoszenie - nabór uczestników do VII edycji projekt systemowego "Aktywne Wąsewo"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ogłasza nabór Uczestników/czek do udziału w VII edycji projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” w 2014 roku.

Więcej…

 

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2013

W dniu 29.11.2013 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie podsumowujące już szóstą edycję projektu systemowego „ Aktywne Wąsewo” 2013 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Sprzedaż samochodu służbowego marki Fiat Punto 75 1.2

Do pobrania:

- ogłoszenie o przetargu

- oferta na zakup samochodu

- umowa kupna - sprzedaży samochodu

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY