Get Adobe Flash player

Aktualności

UWAGA!!! 15 maja 2013 r. upływa termin składania deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy Gminy Wąsewo,

Przypominamy, że ostateczny termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 maja 2013r.

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wąsewo zobowiązane są do złożenia deklaracji w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 pokój nr 8 (piętro budynku).

Więcej…

 

Dzień dawcy szpiku

Informujemy, że w niedzielę, 19 maja 2013 roku w godz. 10.00 - 17.00, na terenie Przychodni Zdrowia SPZZOZ przy ul. Okrzei 8 w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się akcja "Dzień Dawcy Szpiku w Ostrowi Mazowieckiej". Do pobrania ulotka.

 

Informacja o kontroli

W dniu 17 kwietnia 2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej przy udziale pracowników Urzędu Gminy Wąsewo dokonał kontroli obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Dotacja dla Gminy Wąsewo z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Gminie Wąsewo udało się pozyskać dofinansowanie na remont drogi gminnej nr 261002W poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową nr 60) do końca wsi Rynek.

Więcej…

 

Święta Majowe

1 maja – Święto Pracy w ten dzień kościół czci św. Józefa robotnika.

2 maja – Dzień Flagi Narodowej

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja

- 222 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- Święto Kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W związku z powyższymi świętami zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy o wywieszenie flag narodowych  przy swoich posesjach dla uczczenia Świąt Majowych, a także z poczucia tożsamości i tradycji narodowej.

Wójt Gminy

Rafał Kowalczyk

 

Informacja - składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Wąsewo informuję, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz 391 z późn. zm.) z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Wąsewo obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Więcej…

 

Informacja o wykazie nieruchomości

Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Wójt Gminy Wąsewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, na okres 21 dni tj, od dnia 22 kwietnia 2013r. do 13 maja 2013r. wywieszono:

Więcej…

 

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego - 25.04.2013

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego

 

Wycieczka dzieci z Gminy Wąsewo do Centrum Nauki Kopernik

Dnia 12 kwietnia 2013 roku 45 uczniów klas młodszych z terenu naszej gminy pojechało na wycieczkę do Warszawy.

Więcej…

 

Awans tenisistów stołowych KS Wąsewo do IV ligi stał się faktem

Nasi chłopcy pod wodzą trenera Przemysława Gozdowskiego w dniu 14.04.2013r. w rozegranym meczu V ligi tenisa stołowego pomiędzy KS Wąsewo a Tęcza II Budki Piaseckie wygrywając 8:3 na jedną kolejkę przed zakończeniem rozgrywek ligowych zapewnili sobie awans do IV ligi.

Więcej…

 

Organizacja pracy dla osób bezrobotnych

W związku z występującym bezrobociem na terenie naszej gminy w celu pomocy osobom poszukującym pracy Urząd Gminy w Wąsewie aktywnie współpracuje w zakresie organizacji pracy dla osób bezrobotnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Mazowieckiej.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY