Get Adobe Flash player

Najlepsze życzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie

Wójt Gminy Wąsewo w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy a w szczególności podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie składa serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom GOPS a osobliwie pracownikom socjalnym za rzetelną pracę wykonywaną na rzecz mieszkańców Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 13.11.2013r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 13.11.2013r.

 

Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym dla Gminy Wąsewo

W dniu 12 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Agromasz” Sp. z o.o. dostarczyło Gminie Wąsewo ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym do wywozu ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

Więcej…

 

PROJEKT „WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS III”

Urząd Gminy Wąsewo informuje, że od 12.11.2013 roku Fundacja Rozwoju rozpoczęła proces rekrutacji uczestników do projektu 'Własna firma ze wsparciem EFS III' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Więcej…

 

11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

W poniedziałek, dnia 11 listopada b.r. przypada jedno z najważniejszych państwowych świąt – Narodowe Święto Niepodległości.

Zwracam się zatem z prośbą do mieszkańców Gminy Wąsewo o godne uczczenie tego dnia poprzez wywieszenie flag narodowych – symbolu naszego patriotyzmu, szacunku dla tradycji oraz dumy z poczucia tożsamości narodowej.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „Z kulturą nie tylko od święta”.

Więcej…

 

XXX Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2013r. /piątek/ o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo, odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wąsewo.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

Więcej…

 

Otwarcie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Rząsniku Wł.

„To, co dziś jest rzeczywistością,
wczoraj było nierealnym marzeniem”
Paulo Coelho

W minioną sobotę 19 października odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z elementami towarzyszącymi przy PSP w Rząśniku Wł.

Więcej…

 

Zakończenie rundy jesiennej Orlików U-10

Bardzo dobrze zakończył się ostatni turniej naszych młodych piłkarzy. W niedzielę 20 października br. na boisku w Kownatach Żędowych odbył się ostatni turniej w rundzie jesiennej Orlików U-10.

Więcej…

 

Informacja o zasiłkach rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina, iż z dniem 31 października 2013r. wygasają decyzje, którymi przyznano prawo do zasiłku rodzinnego na okres 2012/2013.

Więcej…

 

VI Festiwal Pieśni Maryjnej - relacja

12 października 2013r. w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbył się VI Festiwal Pieśni Maryjnej.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY