Get Adobe Flash player

Aktualności

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej odnośnie podatku od spadków i darowizn

Informacja do pobrania

 

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnik Włościański

Rozpoczęła się budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnik Włościański. Prace inwestycyjne realizuje Firma Drogowo – Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka, Brzozówka 39 07-420 Kadzidło.

Więcej…

 

Odbiór odpadów komunalnych od firm

Urząd Gminy Wąsewo informuje, że dobiega końca akcja wyposażania nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne. Dziękujemy Państwu za okazaną w tej kwestii cierpliwość, zrozumienie i współpracę.

Więcej…

 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2013 - relacja

W niedzielę 7 lipca 2013 roku na stadionie przy GCSiR  w Wąsewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Zawody zostały zorganizowane przez ZOG ZOSP RP w Wąsewie przy udziale Urzędu Gminy i pomocy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. W zawodach wzięło udział 10 drużyn męskich, 1 kobieca oraz 2 drużyny działające przy OSP Brudki Stare.

Więcej…

 

UWAGA!!! Wyniki oceny Formularzy Zgłoszeniowych do projektu POIG 8.3

Informujemy, że ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych złożonych do udziału w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" współfinansowanym z POIG 8.3 została wydłużona do: 09 lipca 2013r., natomiast ogłoszenie wyników z naboru uczestników: do 10 lipca 2013r.

Więcej…

 

„ZAŁÓŻ FIRMĘ Z WUP IV” w ramach POKL 6.2

Gmina Wąsewo informuję, że ostrołęcka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy rozpoczyna nabór kandydatów do projektu „Załóż firmę z WUP IV" realizowanego w ramach Działania 6.2 ''Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia'' PO KL.

Więcej…

 

Zakończenie rekrutacji do POIG 8.3

Informujemy, że z dniem 26 czerwca 2013r. o godz. 12.00 zakończony został nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”.

Więcej…

 

Podpisanie umowy z PROW

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w dniu 25 czerwca 2013r. w imieniu Stowarzyszenia „Ziemia Wąsewska” Prezes – Cezary Pałubiński i Skarbnik – Irena Kowalczyk podpisali umowę przyznania pomocy w ramach tzw. „małych projektów" realizowanych w osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej…

 

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Urząd Gminy Wąsewo informuje, że zostanie powołana przez Wojewodę Mazowieckiego Terenowa Komisja do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych, spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (deszcz nawalny, piorun, huragan), które miały miejsce na terenie gminy Wąsewo w dniach 06,07,25 czerwca 2013r.

Więcej…

 

Słoneczny pociąg

„W dniu 29 czerwca 2013 r. po raz dziewiąty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” z Warszawy do Gdyni. To wakacyjne połączenie, stworzone dla mieszkańców Mazowsza corocznie cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

Więcej…

 

Kolejny opad nawalnego deszczu na terenie gminy Wąsewo

To już drugi nawalny deszcz jaki przeszedł przez naszą gminę w tym miesiącu. Tak jak i poprzednio, tak i teraz silnym opadom deszczu towarzyszyły intensywne wyładowania atmosferyczne. Tym razem najbardziej ucierpiała wschodnia część naszej gminy a szczególnie miejscowości: Zgorzałowo, Rząśnik Włościański, Rząśnik Szlachecki, Rynek, Dalekie, Bagatele, Modlinek, Trynosy Wieś, Trynosy Osiedle, Czesin, Przyborowie, Wysocze.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY