Get Adobe Flash player

Aktualności

XVI eliminacje powiatowe OTWP

W dniu dzisiejszym tj. 14 marca 2014r. odbyła się XIV edycja eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Więcej…

 

Zintegrowany Informator Pacjenta na terenie Urzędu Gminy w Wąsewie

W dniach 21 i 26 marca 2014 roku w ramach akcji „3 kroki do ZIP na Mazowszu" wszystkich zainteresowanych korzystaniem z portalu pacjenta ZIP zapraszamy po odbiór haseł dostępu na mobilne stanowisko NFZ Mazowsze, które działać będzie na terenie siedziby Urzędu Gminy w Wąsewie ul. Zastawska 13 w godz.9:30-15:00.

Więcej…

 

Gmina Wąsewo organizatorem prac społecznie użytecznych

W związku z występującym znacznym bezrobociem na terenie naszej gminy w celu pomocy osobom poszukującym pracy Gmina Wąsewo aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie organizacji pracy dla osób bezrobotnych.

Więcej…

 

Będzie nowa nawierzchnia drogowa z Wąsewa do Brzezienka

W ubiegły wtorek (4.03.2014r.) na spotkaniu samorządowców subregionu ostrołęckiego z Wojewodą Mazowieckim, Wójt Rafał Kowalczyk w imieniu Gminy Wąsewo podpisał umowę o przyznanie dotacji w kwocie 700 tys zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska na odcinku od km 10+900 do km 14 +200 od Wąsewa do Brzezienka o łącznej długości 3300 metrów bieżących.

Więcej…

 

XXXVII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 4 marca 2014r. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Więcej…

 

Zapraszamy na szachy

Z uwagi na pojawiające się zainteresowanie mieszkańców gminy grą w szachy uprzejmie informujemy, że Gmina Wąsewo w porozumieniu z Parafią Wąsewo przygotowała ofertę dla miłośników tej pięknej gry.

Więcej…

 

Szkolenie z stosowania środków ochrony roślin sprzetem naziemnym

Prowadzone są zapisy na: Szkolenie z stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny).

Więcej…

 

Ferie zimowe 2014 - relacja

W dniu dzisiejszym tj. w piątek 28 lutego 2014r zakończyły się ferie w naszej Gminie. Bardzo ciekawy program zajęć przeprowadzony został w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie.

Więcej…

 

Niebieski tydzień

W dniach 24 lutego do 28 lutego 2014r. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej wraz z lokalnymi samorządami i instytucjami społecznymi organizuje Kampanię Społeczną pod nazwą "Niebieski Tydzień". Więcej informacji w ogłoszeniu.

 

Obwieszczenie Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "WĄSEWO" zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej Wąsewo, które odbędzie się w dniu 21 marca 2014r. (piątek) o godz. 11:00 w Wąsewie przy ul. Zastawskiej 13 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Do pobrania: obwieszczenie i porządkiem obrad

 

Obwieszczenie o wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospdarowania Przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wąsewo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY