Get Adobe Flash player

Konkurs w ramach RPO WM na rekultywacje składowisk odpadów

Gmina Wąsewo informuje, że od 31 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Rekultywacja składowisk odpadów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Więcej…

 

Nabór do POKL 9.1.1

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”

Więcej…

 

Wąsewo w programie I Polskiego Radia

W najbliższy wtorek tj. 30 lipca 2013r. ok. godziny 545 w porannej audycji programu I Polskiego Radia będzie można wysłuchać krótkiej relacji o zrealizowanych w Wąsewie inwestycjach współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Serdecznie zapraszamy.

Więcej…

 

Zmiana godzin działania Punktu Przyjęć Interesantów w Wąsewie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Od dnia 1 sierpnia 2013r. Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej będzie przyjmował interesantów w Punkcie Przyjęć Interesantów zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Wąsewie ul. Zastawska 13 (obok pomieszczenia Ośrodka Doradztwa Rolniczego) w dniach: Poniedziałek w godz.: 1500 - 1700, Czwartek w godz.: 930 – 1130

 

Uczestnicy projektu systemowego „ Aktywne Wąsewo” współfinansowanego przez UE w ramach EFS na dalszej ścieżce aktywizacyjnej…

Od 08.07.2013 r do 16.07.2013 dla 8 uczestników i uczestniczek projektu trwało szkolenie z podstaw obsługi komputera i Internetu. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzą oraz praktykę w pracy przy komputerze. Nauczyli się obycia z komputerem i sprawnego poruszania się po Internecie, zgodnie z blokami tematycznymi, w następującej kolejności:

Więcej…

 

Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem w ramach projektu systemowego „Aktywne Wąsewo”

W okresie od 12.06.2013 do 5.07.2013 dla 8 uczestników/czek w tym 7 K i 1 M projektu systemowego „Aktywne Wąsewo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Więcej…

 

XXVIII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 24 lipca 2013r. /środa/ o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wąsewo.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

Więcej…

 

Nabór do POKL 8.1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Więcej…

 

Półkolonie letnie 2013

Zapraszamy do wzięcia udziału w półkoloniach letnich dla dzieci rolników w wieku 7 – 16 lat, w których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego.

Więcej…

 

Listy Uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” POIG 8.3

Gmina Wąsewo informuje, że w dniach 3 i 9 lipca 2013 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny Formularzy Zgłoszeniowych złożonych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 50 uczestników Projektu.

Więcej…

 

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej odnośnie podatku od spadków i darowizn

Informacja do pobrania

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY