Get Adobe Flash player

Aktualności

Konferencja z prawnikiem na temat: Czy mogę przekazać gospodarstwo rolne dzieciom?

Urząd Gminy Wąsewo zaprasza w dniu 31.01.2017r. o godz. 11:30 na konferencję z prawnikiem na temat „Czy mogę przekazać gospodarstwo rolne dzieciom?” dedykowaną właścicielom gospodarstw rolnych, którzy w najbliższym czasie zamierzają przekazać gospodarstwo rolne dzieciom.

Więcej…

 

Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej dla gimnazjalistów i starszych - Ferie 2017

Urząd Gminy Wąsewo zaprasza na Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej dla gimnazjalistów i starszych - Ferie 2017. 26 luty 2017 r. godz. 10:00.

Do pobrania:

- regulamin turnieju

 

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie gminy Wąsewo

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w OSP na terenie gminy Wąsewo

 

Ferie zimowe w Bibliotece

Zapraszamy do spędzenia zimowych ferii w Bibliotece: z książką na wesoło, na poważnie w sposób twórczy i kreatywny!

 

Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci ze Szkół Podstawowych pod Patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Urząd Gminy Wąsewo oraz Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają na Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci ze Szkół Podstawowych pod Patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Więcej…

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Uprzejmie informuję, że w dniach 1- 28 lutego 2017r. oraz 1 - 31 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej…

 

Nabór wniosków na modernizację kotłowni

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naborem wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Wójt Gminy Wąsewo informuje, że jest możliwość przygotowania przez tutejszy Urząd Gminy zbiorowego wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej (do 75% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji) na realizację zadań wpisujących się w założenia programu.

Więcej…

 

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO - 31 stycznia 2017r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „WĄSEWO” zwołuje Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017r. (wtorek) o godz. 10°° w Wąsewie przy ulicy Zastawskiej 13 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej…

 

Utylizacja azbestu w 2017 roku

Wójt Gminy Wąsewo informuje, że osoby zainteresowane (właściciele, zarządcy nieruchomości), usunięciem i utylizacją w 2017 roku eternitu z pokryć dachowych proszeni są o zgłaszanie ilości azbestu (w tonach) przeznaczonego do utylizacji do tutejszego Urzędu Gminy, pok. nr 13 w godz. 8ºº-16ºº do dnia 20 stycznia 2017 r.

Więcej…

 

Zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

W ślad wcześniejszych pism dotyczących wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz pojawieniem się kolejnych ognisk tej choroby na terenie Polski, a także stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI oraz potencjalnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby u ptaków, na terenie powiatu ostrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) ponownie przypomina, iż m.in. zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) Rozporządzenia MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091)

Więcej…

 

Tydzień ryczałtowca – styczeń 2017 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza podatników rozliczających się z tzw. „ryczałtu” do skorzystania z akcji edukacyjnej„Tydzień dla ryczałtowców – rozliczamy PIT-28 przez Internet” do siedziby Urzędu w dniach 25 – 31 stycznia 2017 r. w godzinach 8:00-15:00 pokój nr 13.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY