Get Adobe Flash player

Aktualności

Kiedy Gmina PIT dostaje w inwestycje go oddaje

Sam zdecyduj, gdzie trafią Twoje pieniądze. Udziały w podatku od osób fizycznych to ważne źródło dochodu gminy. Rozliczając PIT w naszej gminie, współfinansujesz między innymi: budowę nowych dróg i pozostałej infrastruktury technicznej, edukację dzieci, rekreację, sport i kulturę, pomoc społeczną, ochronę zdrowia. Niech Twój podatek zostanie w Naszej Gminie – to Ciebie nic nie kosztuje.

Jak rozliczyć PIT w Gminie Wąsewo?

Więcej…

 

Szkolenie - działania PROW 2014-2020 - materiały

W dniu 20 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy Wąsewo odbyło się szkolenie dla mieszkańców Gminy na temat:

- Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

- „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Więcej…

 

Szkolenie - działania PROW 2014-2020

W dniu 20 lutego (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Wąsewo (sala konferencyjna) odbędzie się  szkolenie. Tematyka szkolenia obejmować będzie 2 działania PROW 2014-2020:

Więcej…

 

Materiały ze szkolenia - 9 luty - Restrukturyzacja małych gospodarstw

Zgodnie z prośbą uczestników szkolenia zamieszczam materiały ze szkolenia "Restrukturyzacji małych gospodarstw" które odbyło się  w dniu 9 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy Wąsewo. Miłej lektury.

Grzegorz Nadratowski

Więcej…

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały ws. zasad wyzanczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

- Obwieszczenie

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2017 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2017

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz.1817),  oraz w związku z uchwałą nr XVII.126.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

Więcej…

 

Ogłoszenie - tereny pod OZE

Ogłoszenie - tereny pod OZE

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 8 luty 2017r. - parking przy plebanii w Wąsewie.

 

XX sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „WĄSEWO”

31 stycznia 2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Wąsewo”. W zebraniu uczestniczyli delegaci wyłonieni z 25 m-ści objętej działalnością GSW Wąsewo oraz zaproszeni goście.

Więcej…

 

PIT -37 przez Internet – luty 2017

Akcja Edukacyjna Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza podatników rozliczających się na PIT-37 do skorzystania z akcji edukacyjnej „Rozliczamy PIT -37 przez Internet” do siedziby Urzędu w dniach 06-24.02.2017 r. pokój nr 13

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY