Get Adobe Flash player

Aktualności

Obsługa imprezy plenerowej "XI Dożynek Gminno - Parafialnych w Wąsewie

Do pobrania:

- Zapytanie ofertowe

 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2019

Wójt Gminy Wąsewo, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąsewie serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które odbędą się w dniu 7 lipca 2019 r. o godz. 10:00 na stadionie sportowym w Wąsewie.

 

500 bus przyjedzie do Wąsewa

Masz pytania o program 500+ ? 500 bus przyjedzie do Wąsewa.

Miejsce: skwerek - 1 lipca o godz. 13:30. Zapraszamy.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) można składać od 1 lipca drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia będzie możliwe składanie wniosków w wersji papierowej.

Więcej…

 

Wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, na nowy okres zasiłkowy 2019/2020, można składać od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Więcej…

 

Składanie wniosków o świadczenie "Dobry Start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie przypomina o możliwości złożenia wniosku o świadczenie „Dobry Start”. Wnioski w formie elektronicznej można składać począwszy od 1 lipca natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia.

Więcej…

 

VII sesja Rady Gminy Wąsewo - kadencja 2018-2023 - 26 czerwca 2019 r.

Transmisja online

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

„Nauka jest jak niezmierne morze.

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

Stefan Żeromski

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Zakończenie roku szkolnego, to bardzo uroczysty dzień, który na długo pozostaje w pamięci uczniów, a w szczególności absolwentów. Okres nauki szkolnej jest czasem zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających kształcenie na dalszych etapach edukacji. Zdobyta wiedza na pewno będzie przydatna w życiu i pomoże osiągnąć wyznaczony cel, szczególnie w tych dziedzinach, które budzą szczególne zainteresowanie.

Drodzy Nauczyciele swoim talentem pedagogicznym i fachową wiedzą, dowiedliście, że dla swoich podopiecznych jesteście najlepszymi przewodnikami w drodze ku dorosłości.

Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję dobrych wyników w nauce, wspaniałych osiągnięć i życzę dalszych sukcesów, które staną się Waszym udziałem w poszukiwaniu swojej życiowej drogi.

Rodzicom życzę owocnego wspierania swoich dzieci w trudzie nauki oraz wiele wyrozumiałości i cierpliwości.

Niech okres wakacji będzie czasem wspaniałego wypoczynku, który pomoże przygotować się do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych i życiowych.

Wójt Gminy Wąsewo

/-/ Rafał Kowalczyk

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ruda

Ogłoszenie

 

Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

 

VII Sesja Rady Gminy Wąsewo kaencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję VII sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY