Get Adobe Flash player

Aktualności

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2013

W dniu 29.11.2013 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie podsumowujące już szóstą edycję projektu systemowego „ Aktywne Wąsewo” 2013 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…

 

Sprzedaż samochodu służbowego marki Fiat Punto 75 1.2

Do pobrania:

- ogłoszenie o przetargu

- oferta na zakup samochodu

- umowa kupna - sprzedaży samochodu

Więcej…

 

XXXII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu  30 grudnia  2013r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Harmonogramy odbioru odpadów na 2014r.

Odpady segregowane – rejon I

Odpady zmieszane – rejon I

Odpady segregowane – rejon II

Odpady zmieszane – rejon II

 

Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/217/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013 r. informuję, że z dniem 1 stycznia 2014 roku zostają zmienione taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo w 2013 roku

Informujemy, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usunięcie azbestu z terenu Gminy Wąsewo w 2013 roku” odebrano i przekazano do utylizacji zdemontowane wyroby zawierające azbest z 29 nieruchomości z powierzchni 5823,63 m2.

Więcej…

 

Świąteczny Turniej Orlików w Halową Piłkę Nożną

W dniu 15 grudnia br. na hali Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbył się Świąteczny Turniej Piłki Nożnej.

Więcej…

 

Szkolenie dla rolników - "Wspólna polityka rolna po 2013 roku"

Tematyka szkolenia obejmować będzie: „WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2013 ROKU”. Omówione zostaną planowane działania (formy wsparcia) na rzecz rozwoju wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- projekt.

Więcej…

 

Przetarg na sprzedaż samochodów służbowych Fiat Panda i Fiat Punto

Ogłoszenie o przetargu Fiat Panda

Ogłoszenie o przetargu Fiat Punto

 

Szkolenie dla rolników - "Produkt tradycyjny, lokalny i regionalny"

Tematyka szkolenia obejmować będzie: „Produkt tradycyjny, lokalny i regionalny”. Omówione zostaną  formy wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej…

 

Nabór do Projektu „Moja firma - Moją szansą"

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce informuje, że rozpoczyna się realizacja projektu „Moja firma - moją szansą" w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"  Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY