Get Adobe Flash player

Aktualności

Przerwa w dostawie gazu ziemnego

W związku z koniecznością wykonania prac na sieci gazowej na terenie gminy, Wójt Gminy Wąsewo zwraca się z prośbą o wstrzymanie poboru gazu w środę od godz. 800 dnia 16 października do godz. 1500 w czwartek dnia 17 października 2013r.

 

Społeczność Gminy i Parafii Wąsewo żegna Ks. Seniora Prałata Stanisława Sobotkę - wieloletniego Proboszcza Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w niedzielę dnia 6 października 2013 roku odszedł do Domu Ojca Ksiądz Senior Prałat Stanisław Sobotka wieloletni Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsewie w latach 1994-2011.

Ciało zmarłego Kapłana wystawione jest w Parafialnym Domu Pielgrzyma w Wąsewie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 10 października 2013r. o godz. 10 00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Codziennie po wieczornej Mszy Świętej o godz. 19:15 odbywać się będą w Parafialnym Domu Pielgrzyma zorganizowane modlitwy w Jego intencji.

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy mieszkańców miejscowości Wąsewo, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w związku z wymianą lamp oświetlenia ulicznego w godz. od 8:00-17:00 w dniu:

Więcej…

 

Konkurs - Bezpieczna droga do szkoły

W dniu 1 października br. na hali sportowej Gminnego centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyły się eliminacje gminne do konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Więcej…

 

VI Festiwal Pieśni Maryjnej

Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska, Urząd Gminy Wąsewo i Parafia pw. Narodzenia NMP w Wąsewie zapraszają do udziału w VI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie, który odbędzie się 12 października br. w hali sportowej Gminnego Centrum Sport i Rekreacji w Wąsewie o godz. 10:00.

Więcej…

 

Konsultacje projektu współpracy z NGO na 2014r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Więcej…

 

Seminarium „KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA NA OBSZARACH WIEJSKICH”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka oraz Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Mazowieckim serdecznie zapraszają na bezpłatne seminarium „KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA NA OBSZARACH WIEJSKICH”, które odbędzie się w dniu 24 WRZEŚNIA 2013 R. (wtorek) w godz. 10:00-14:00 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Piłsudskiego 38 (sala 105) w Ostrołęce.

Więcej…

 

Bezpłatne szkolenia - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu na Zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, działającej na rzecz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizuje projekt ,,Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego” w ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia.

Więcej…

 

Badania mammograficzne

W dniu 18 września 2013r. przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji ustawiony został mammobus wykonujący badania mammograficzne kobiet z terenu Gminy Wąsewo. Zostało wykonanych 73 badań kobiet w wieku 50-69 lat. Badania zostały przeprowadzone przez NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej w Białymstoku.

 

Dobry występ naszych drużyn w IX powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych

W dniu 22.09.2013  o godz.1100 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Naszą Gminę Wąsewo reprezentowały dwie jednostki: męska z OSP Wysocze i żeńska z OSP Przyborowie.

Więcej…

 

Bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D (autobus)

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej organizuje szkolenie na prawo jazdy kategorii D (autobus), po ukończeniu którego osoby bezrobotne uzyskają możliwość podjęcia pracy w zawodzie kierowca autobusu.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY