Get Adobe Flash player

Krytyczna sytuacja na drogach w Gminie Wąsewo

Służby drogowe walczą z niespotykanym od lat żywiołem. Zaangażowano ciężki sprzęt. Do kilkunastu miejscowości jest utrudniony dojazd samochodem osobowym. Całkowite odblokowanie dróg lokalnych może potrwać do poniedziałku pod warunkiem ustania silnego wiatru powodującego zawieje i zamiecie śnieżne. W razie konieczności udzielenia pomocy proszę dzwonić pod nr tel. 664-481-776

Więcej…

 

Odwołane zajęcia w szkołach

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków meteorologicznych, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa uczniów w dotarciu do i ze szkoły Wójt Gminy Wąsewo na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69 ze zmianami) zawiesza zajęcia dydaktyczne w dniach 30 i 31 stycznia 2014 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo.

 

Spotkanie z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Henrykiem Kowalczykiem

Poseł Henryk Kowalczyk zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo na spotkanie, które odbędzie się dnia 29 stycznia 2014r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie.

Więcej…

 

III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego im. Ryszarda Łoniewskiego

Po raz trzeci Klub Sportowy Wąsewo oraz Urząd Gminy Wąsewo organizują Otwarty Turniej w Tenisa Stołowego im. Ryszarda Łoniewskiego.

Więcej…

 

Akcja poboru krwi w systemie mobilnym w powiecie ostrowskim

Szanowni Krwiodawcy

Harmonogram cyklicznego poboru krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2014.

 

Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej - harmonogram gier

Rozpoczynamy I rundę Mistrzostw Gminy w Halowej Piłce Nożnej Wąsewo 2014. Pierwsze mecze rozegramy w najbliższą niedzielę 26 stycznia 2014r o godzinie 10:00. Zbiórka zawodników 20 min przed swoim meczem.

Więcej…

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków KS Wąsewo

W dniu 18 stycznia w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Sportowego Wąsewo.

Więcej…

 

Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2014"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Więcej…

 

Zima w Gminie Wąsewo 2014r.

Poniżej prezentujemy zdjęcia zawiei i zamieci śnieżnych w miejscowości Rososz w Gminie Wąsewo.

Więcej…

 

Szkolenie dla mieszkańców - Wspólna polityka rolna po 2013 roku

Tematyka szkolenia obejmować będzie: „WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2013 ROKU”. Omówione zostaną formy wsparcia mieszkańców obszarów wiejskich przewidziane w ramach projektu PROW na lata 2014-2020 - wybrane działania.

Więcej…

 

Ogłoszenie / Obwieszczenie

Wójta Gminy Wąsewo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY