Get Adobe Flash player

Kruszywo

"KRUSZYWO" - powierzchnia lustra wody wynosi 11 ha.

W zbiorniku tym występują następujące gatunki ryb:

sandacz, szczupak, karaś, płoć, okoń, ukleja.

Konfiguracja dna - dwie duże wyspy.

Charakter dna przy brzegach - piaszczyste, brzegi bardzo strome w połowie linii brzegowej zbiornika. Roślinność wynurzona - trzcina, sitowie. Głębokość średnia 5m.

Przezroczystość wody - do 4 m.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY