Get Adobe Flash player

Przy szosie

"PRZY SZOSIE" - powierzchnia lustra wody wynosi ok. 16 ha.

W zbiorniku tym występują następujące gatunki ryb:

sandacz, szczupak karaś, płoć, okoń, boleń.

Konfiguracja dna - pagórkowate, z wypłaceniami na środku.

Charakter dna przy brzegach – częściowo piaszczyste, .

Roślinność wynurzona - trzcina, sitowie. Głębokość średnia 5m.

Przezroczystość wody - do 4 m.

UWAGA ! Strefą ciszy jest objęte są wszystkie zbiorniki.


Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY