Get Adobe Flash player

Wykaz stanowisk

Wykaz stanowisk

Rafał Kowalczyk - Wójt Gminy Wąsewo

pok. nr 6 I piętro, tel. 29 645 80 00

Barbara Trojanowska - Sekretarz Gminy Wąsewo

pok. nr 10 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 22

Cecylia BartczakZastępca Kierownika USC

pok. nr 14 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 27

Anna Budniak - Skarbnik Gminy Wąsewo

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Katarzyna Łój – stanowisko ds. księgowości budżetowej

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 29

Halina Szczucińska - stanowisko ds. księgowości

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Renata Gordziejczyk - stanowisko ds. księgowości

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Urszula Krystosik- stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

zastępstwo Marianna Krupińska

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 29

Teresa Kira - stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej

pok. nr 3 parter, tel. 29 645 80 00 w. 28

Karolina Czartoryska - pomoc administracyjna

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Anna Nowacka - pomoc administracyjna ds. finansowych

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Anna Marszał - stanowisko ds. oświaty gminnej

pok. nr 7 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 24

Arkadiusz Godlewski  - stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych

pok. nr 7 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 24

Marcin Kania - stanowisko ds. informatyzacji urzędu

pok. nr 9 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 23

Leszek Skrzecz – stanowisko ds. sportu - trener środowiskowy

pok. nr 9 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 23

Krystyna Skarzyńska – stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego

pok. nr 12 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 25

Aneta Michalska – stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ochrony danych osobowych

pok. nr 12 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 25

Marta Joanna Wójcik – stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz promocji i rozwoju gminy

pok. nr 8 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 38

Elżbieta Wardaszko - stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i infrastruktury technicznej

pok. nr 13 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 26

Ewa Walczak – stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

pok. nr 13 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 36

Ewelina Tyszka- stanowisko ds. pracowniczych i obsługi samorządu gminnego

pok. nr 4  parter, tel. 29 645 80 00 w. 35

Anna Jasińska - stanowisko ds. gospodarki komunalnej

pok. nr 4  parter, tel. 29 645 80 00 w. 40

Marzena Truszkowska- sekretarka-kancelista

pok. nr 5 I piętro, tel. 29 645 80 00

Stanisław Skarzyński - konserwator urządzeń wodno - kanalizacyjnych tel. 694-412-780

Andrzej Kisiel - konserwator urządzeń wodno - kanalizacyjnych tel. 694-412-780

Adam Kośnik – kierowca- pracownik gospodarczy

Piotr Czartoryski – kierowca autobusu

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY