Get Adobe Flash player

Wykaz stanowisk

Rafał Kowalczyk - Wójt Gminy Wąsewo

pok. nr 6 I piętro, tel. 29 645 80 00

Barbara Trojanowska - Sekretarz Gminy Wąsewo

pok. nr 10 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 22

Anna Budniak - Skarbnik Gminy Wąsewo

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Danuta Kalupa - inspektor ds. księgowości budżetowej

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Halina Szczucińska - inspektor ds. księgowości

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Halina Szczechura - pomoc administracyjna

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Renata Gordziejczyk - podinspektor ds. księgowości

pok. nr 11 parter, tel. 29 645 80 00 w. 30

Ewelina Tyszka - sekretarka - kancelista

pok. nr 5 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 20

Zastępstwo:

Marta Redecka

pok. nr 5 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 20

Anna Marszał - inspektor ds. oświaty gminnej

pok. nr 7 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 24

Teresa Godlewska - inspektor ds. pracowniczych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

pok. nr 7 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 24

Marcin Kania - podinspektor ds. informatyzacji urzędu

pok. nr 9 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 23

Leszek Skrzecz - podinspektor ds. sportu - trener środowiskowy

pok. nr 9 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 23

Krystyna Skarzyńska inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego

pok. nr 12 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 25

Aneta Michalska - inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i ochrony danych osobowych

pok. nr 12 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 25

Marta Joanna Wójcik - inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz promocji i rozwoju gminy

pok. nr 8 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 38

Elżbieta Wardaszko - inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i infrastruktury technicznej

pok. nr 13 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 26

Anna Jasińska - podinspektor ds. gospodarki komunalnej

pok. nr 13 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 36

Cecylia Bartczak - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

pok. nr 14 I piętro, tel. 29 645 80 00 w. 27

Teresa Kira - stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej

pok. nr 3, tel. 29 645 80 00 w. 28

Stanisław Skarzyński - konserwator urządzeń wodno - kanalizacyjnych tel. 694-412-780

Andrzej Kisiel - konserwator urządzeń wodno - kanalizacyjnych tel. 694-412-780

 


Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY