Get Adobe Flash player

Projekt

 

Cele szczegółowe Projektu:

- przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej poprzez rozwój poznawczy w zakresie:

- umuzykalnienia, treści matematycznych, przyrodniczych, umiejętności plastyczno-technicznych,  przygotowujących do nauki czytania i pisania, wspierających rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka, rozwijających naturalne umiejętności zabaw, zgodnie z podstawą programowa wychowania przedszkolnego

- zajęć dodatkowych z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki, rytmiki oraz w zajęć z pedagogiem.

- rozwój kompetencji społecznych, umiejętności funkcjonowania w grupie oraz inteligencji emocjonalnej 20 dzieci;

- zwiększenie świadomości rodziców w zakresie korzyści płynących z edukacji przedszkolnej oraz ich wiedzy i umiejętności wychowawczych;

- promowanie wizerunku ojca jako osoby zaangażowanej w sprawy wychowawcze.

Personel:

Personel Punktu Przedszkolnego zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci. Kadra pedagogiczna to młode, wykształcone i kreatywne Panie z wysoką kulturą osobistą. Wszystkie nasze nauczycielki posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Najważniejsze jednak jest to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

W przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów z języka angielskiego, logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i pedagoga.

Nadzór dydaktyczny:

Dyrektor ZPO w Wąsewie - mgr Roman Malicki

Wychowawczynie:

mgr Marta Leonik – rytmika, gimnastyka

mgr Bernadetta Budna – rytmika, gimnastyka

Zajęcia dodatkowe:

mgr Izabela Zalewska– logopeda

mgr Iwona Klimaszewska– język angielski

mgr Dorota Kaczyńska  – pedagog

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY