Get Adobe Flash player

Zapytania ofertowe - analiza rynku 2017

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku szkoły Podstawowej w Trynosach - Osiedle M.K 981
2 Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szkolnej oraz połączenie ulicy Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w miejscowości Wąsewo M.K 960
3 Rozeznanie cenowe - Zakup i montaż zewnętrznego monitoringu budynku Urzędu Gminy Wąsewo M.K 1029
4 Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w obrębie wsi Króle o długości całkowitej 1480,0 mb M.K 864
5 Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Grady o długości całkowitej 505,0 mb M.K 956
6 Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Kwiatowej w miejscowości Wąsewo na działkach o nr.ew.740/1, 355/1 M.K 977
7 Rozeznanie ofertowe / zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczy: rozścielenia kruszywa łamanego M.K 984
8 Przebudowa drogi krajowej nr 60 polegająca na wykonaniu zatok autobusowych wraz z dojściem do przejścia dla pieszych w m. Ulasek, Brudki Stare, Zastawie, Bagatele, Rząśnik Szl., Grądy M.K 1003
9 Konkurs ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wąsewo, posiadających skierowania lekarskie na wykonanie tego typu zabiegów ze sfinansowaniem usługi z budżetu Gminy Wąsewo M.K 1353
 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY