Get Adobe Flash player

Zapytania ofertowe - analiza rynku 2019

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Zapytanie ofertowe - wykonanie dostawy urządzenia QNAP wraz z oprogramowaniem M.K 446
2 Zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej M.K 476
3 Wynajem, dostawa i montaż hali namiotowej o wym. 15x25m M.K 499
4 Montaż systemu automatycznego nawadniania wraz z wymianą nawierzchni na boisku do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włościańskim M.K 568
5 Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. dla dziecka z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego M.K 526
6 Zaproszenie do składania oferty cenowej nr 1/OP/2019 - zorganizowanie dmuchanego placu zabaw z motywami wodnymi M.K 626
7 Wykonanie rozbiórki budynku zlokalizowanego na terenie działki nr 523 - Brudki Stare wraz z zagospodarowaniem terenu M.K 629
8 Obsługa imprezy plenerowej "XI Dożynek Gminno - Parafialnych w Wąsewie M.K 580
9 Sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich w 2019 r. M.K 598
10 Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag M.K 1173
11 Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami" M.K 713
12 Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wąsewo M.K 734
 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY